مشتریان ما

سمگا نخستين هلدينگ تخصصی گردشگری و بازوی اجرایی گروه مالی گردشگری در حوزه گردشگری و هتلداری است. 

طرح خدمات آنلاین بانک گردشگری

پلت‌فرم تامین مالی جمعی رایان فاندینگ پل ارتباطی بین کارآفرینان نوآور از یک سو و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران جسوری است که به دنبال روش متفاوتی برای خلق ثروت هستند. ما در اینجا طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه را به سرمایه‌گذاران معرفی میکنیم تا در هرآنچه بر مبنای این طرح‌ها خلق خواهد شد شریک شوند

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

فعالیت‌های اصلی شرکت فراز سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف است. در حال حاضر این شرکت در صنایع گردشگری، مالی، ساختمان، فناوری اطلاعات، کشاورزی و بازرگانی فعالیت دارد. این مجموعه توانسته است با ایجاد پیوند و انسجام در بخش‌های مختلف، پاسخگوی نیازهای داخلی در بخش‌های گوناگون باشد.