Software Testing

ما تست های دستی و اتوماتیک را ارائه می دهیم و از کد بهینه سازی شده و بدون اشکال برای پروژه شما اطمینان حاصل می کنیم.

از بودجه خود برای دیباگ کردن بعد از تولید استفاده نکنید زیرا با تست های در حین تولید میتوان از بروز خطا جلوگیری کرد.

سرویس تست نرم افزار

تأثیر آزمایش

در واقع آزمایش کننده ما فقط یک وظیفه دارد: این که به عنوان یک کاربر معمولی (استفاده کننده) محصول را قبل از انتشار نهایی تست کند.

نتیجه اضافه کردن نیروی تست نرم افزار این بود که توسعه دهندگان زمان بسیار بیشتری را بدست می آورند که بتوانند از ارزش اصلی خود (ایجاد کد جدید) استفاده کنند. همچنین مدیر محصول میداند لازم نیست ساعتهای زیادی را صرف آزمایش ویژگی جدید محصول کند، این بخش قبلا پوشش داده شده است.

تست دستی

هر یک از پروژه های ما بطور پیش فرض پشتیبانی از تست دستی را دریافت می کند. ما از روز اول پروژه تست دستی را به کار می گیریم و هر تیم حداقل یک تست کننده دستی دارد.

چرا باید آزمایش کنندگان دستی را استخدام کنید؟ زیرا آنها می توانند تست های تکراری با هزینه های بسیار بالا را تسریع ببخشند.

تست اتوماتیک محصول

ما تست کاربردی خودکار را برای نرم افزارهایمان انجام میدهیم. و از آزمایش کنندگان اتوماسیون تخصصی و با تجربه برای محافظت از کیفیت نرم افزار در هر سطح استفاده می کنیم.

چرا ما؟

مشارکت واقعی فقط در صورتی اتفاق می افتد که هر دو طرف هر آنچه را که بدست آورده اند استفاده کنند.
واین همان چیزی است که میتوانید از ما انتظار داشته باشید

– روحیه تیمی و افراد فوق العاده برای همکاری 

– محیط کار واقعی متشکل از تیم های کوچک و مستقل که مانند تیم فوتبال هماهنگ و در کنار هم کار میکنند . 

– دانش تخصصی از ابزارهای موجود برای تست محصول

– تخصص در استفاده از ابزارهای کد نویسی ، مانند Git.