slid
 
Document
 

چشم انداز شرکت

مأموریت ما کمک به شرکتها برای تسریع در پذیرش فن آوری های جدید و موضوعات پیچیده است که همیشه در طول تکامل دیجیتال ظاهر می شود.  در تنیان ما به تجارت در ساختن آینده ای دیجیتال با طراحی هوشمند کمک می کنیم. درباره ایده خود برای ما بگویید ، و ما مناسب ترین راه حل فناوری را ارائه خواهیم داد.
S3
2 شرکت زیرمجوعه
+50 نیرو تمام وقت
+500 مشتری  
10 سال سابقه

فرصت های شغلی

فرصت های شغلی فعلی را در دفاتر ما بررسی کنید.

فرصت های شغلی

فرصت های شغلی فعلی را در دفاتر ما بررسی کنید.

فرصت های شغلی

فرصت های شغلی فعلی را در دفاتر ما بررسی کنید.

دسترسی سریع

درباره ما
تماس با ما
مشتریان ما
همکاری با ما

تکنولوژی ها

درباره ما
تماس با ما
مشتریان ما
همکاری با ما

خدمات

درباره ما
تماس با ما
مشتریان ما
همکاری با ما